Jannen ajatuksia tulevaisuuden Oulusta:

Pyrin toimimaan koko ajan Oululaisten ja Oulun kaupungin parhaaksi ja edistämään työllisyyttä ja hyvinvointia koko Oulun alueella.

Oulun on syytä vakaasti pyrkiä vähentämään tai mieluummin lopettamaan velkaantuminen. Jos kaupungin kehittäminen ja elinolojen ylläpitäminen vaatii, voidaan lainaa mielestäni tarvittaessa harkiten ottaa.

Säästöjen löytäminen henkilöstöä vähentämällä on haastavaa eikä missään nimessä ainut ratkaisu säästöjen löytämiseen. Mielestäni tässäkin tulisi pyrkiä organisaatiorakenteen mataloittamiseen ja siihen ettei säästöjä (taas) haettaisi suorittavasta portaasta.

Elinvoimaisuutensa säilyttääkseen Oulun tulisi pyrkiä tiivistämään kaupunkirakennetta. Tämä tarkoittaa tiiviimpää ja eloisampaa keskustaa jossa tori on oikea tapahtumapaikka. Samoin aluekeskuksia tulee kehittää niin että palvelut ovat saatavilla kaikkialla Oulussa. Tasa-arvoisuus on sitä, että kaikilla on mahdollisuus palveluitten käyttöön. Kaikkea ei tule keskittää keskustaan.

Harrastusmahdollisuuksia, erityisesti liikunnallisia tulee olla joka puolella Oulua ja niitten käyttökynnyksen tulee olla mahdollisimman matala. Kaikilla on oikeus harrastuksiin ja kaikilla tulee olla myös mahdollisuus harrastaa. Kaupunki voi huolehtia lähiliikuntapaikkojen ylläpidosta yhteistyössä seurojen ja yhdistysten kanssa.

Kulttuuri, tai harrastaminen ylipäätään on tärkeä osa suomalaista kulttuuria ja luovuttamalla tiloja harrastuskäyttöön ilmaiseksi tai pientä kustannusta vastaan kunta toimii vastuullisesti mahdollistaen erilaisten harrastusten kirjon.

On tärkeää ettei nuori pääse "tippumaan verkosta" missään vaiheessa. Toisaalta näkisin velvoittamisen sijaan mieluummin mahdollistamisen, jolloin kaikilla nuorilla olisi mahdollisuus jatkaa joko opintoja tai työharjoittelua niin peruskoulun kuin toisen asteen koulutuksen jälkeen. Oikeastaan syrjäytymisen ehkäisy tulee ulottaa koko ihmisikään. Syrjäytyminen missään elämän vaiheessa ei ole hyvä asia, ei yhteiskunnalle, eikä ihmiselle itselleen.

Varhaiskasvatusmaksut tuovat aika suuren rasitteen perheen taloudelle. On syytä harkita tai jopa testata maksuttomuuden vaikutusta työllistymiseen tai ainakin pyrkiä alentamaan maksuja, erityisesti alimmissa tuloluokissa.

Oulun alueella tulee koulujen ja vanhustenhuollon ruokahuolto toteuttaa terveellisesti ja kotimaista ja lähituotantoa suosien.